ព័ត៌មានជាតិ

%e1%9e%90%e1%9f%84%e1%9e%84 %e1%9e%81%e1%9e%bb%e1%9e%93
ក្រសួងទេសចរណ៍លើកទឹកចិត្តឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរណ៍ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ ស្លាកសញ្ញាស្តង់ដា
ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ (រូបភាព៖ ក្រសួងទេសចរណ៍)ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានជូនដំណឹងដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ និងម្ចាស់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ និងគោលដៅទេសចរណ៍នានា ក្នុងន័យលើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ
%e1%9e%80%e1%9e%bc%e1%9e%9c%e1%9e%b8%e1%9e%8a%e1%9f%a2%e1%9f%a0
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៤៣៩នាក់,ជាសះស្បើយ៣៤៣នាក់និងស្លាប់១១នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៤៣៩នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៤៣នាក់ ហើយករណីស្លាប់ ១១នាក់។
%e1%9e%97%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%80%e1%9e%84%e1%9e%95%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9e%9a
កម្ពុជានឹងបន្តមានភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី១-៧ខែកញ្ញា
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី៣១សីហានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី១-៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ថា ក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9f%81%e1%9e%85 %e1%9e%a0%e1%9f%8a%e1%9e%bb%e1%9e%93 %e1%9e%9f%e1%9f%82%e1%9e%93
រដ្ឋាភិបាលត្រៀមបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅតំបន់ដែលមិនឆ្លងជំងឺកូវីដ
សម្តេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា។ភ្នំពេញ៖ សាលារៀននឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនៅតាមតំបន់ដែលមានជំងឺឆ្លងតិចតួច ឬគ្មានសោះ ពិសេសគឺសាលារៀននៅតាមតំបន់ទីជនបទដែលមិនមានអ៊ីនធើណេត។ សាលារៀនទាំងបឋមសិក្សា និង មធ្យមសិក្សាដែលត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញ
Img 20210807 092509 601
Update៖កម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនបានជាង ១០លាន៦សែននាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០សីហា
ភ្នំពេញ៖ ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមាន ១០,៦៩៣,៩៦៤ នាក់ គិតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងនោះការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានអាយុស្មើ ឬលើស១៨ឆ្នាំ មានចំនួនសរុប ៩,១៧៥,៤៧៨ និងការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ១២ក្រោម១៨ឆ្នាំ
%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%a0%e1%9e%bc%e1%9e%94%e1%9e%81%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9f%82%e1%9e%9a
ម្ហូបអាហារខ្មែរត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយរបស់អង់គ្លេស
អង់គ្លេស៖ ម្ហូបអាហារខ្មែរ ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងលេខថ្មីបំផុតប្រចាំខែកញ្ញារបស់ទស្សនាវដ្តី Wanderlust magazine ដែលជាទស្សនាវដ្តីសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។ យោងតាមក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជា ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែលថា
%e1%9e%80%e1%9e%bc%e1%9e%9c%e1%9e%b8%e1%9e%8a%e1%9f%a1%e1%9f%a1
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៤០៨នាក់,ជាសះស្បើយ៣២៤នាក់និងស្លាប់១១នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៤០៨នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣២៤នាក់ ហើយករណីស្លាប់ ១១នាក់។
Fb img 1630035800106
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៤០១នាក់,ជាសះស្បើយ៤៧៥នាក់និងស្លាប់១២នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៤០១នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤៧៥នាក់ ហើយករណីស្លាប់ ១២នាក់។
Img 20210811 080532 161
Update៖កម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនបានជាង ១០លាន៣សែននាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧សីហា
ភ្នំពេញ៖ ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមាន ១០,៣០៨,៤៣៥ នាក់ គិតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងនោះការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានអាយុស្មើ ឬលើស១៨ឆ្នាំ មានចំនួនសរុប ៨,៩៤២,០១២ និងការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ១២ក្រោម១៨ឆ្នាំ
%e1%9e%80%e1%9e%bc%e1%9e%9c%e1%9e%b8%e1%9e%8a%e1%9f%a1%e1%9f%a7
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៤១១នាក់,ជាសះស្បើយ៣០៦នាក់និងស្លាប់១៧នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៤១១នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣០៦នាក់ ហើយករណីស្លាប់ ១៧នាក់។
T4 copy
មេក្លោងជនជាតិចិន២នាក់ឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
ចិន៖មេក្លោងជនជាតិចិន២នាក់ដែលបានឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតនូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត ១០០លានយ័ន ត្រូវបានបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តព្រះសីហនុ និងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិន ដើម្បីកាត់ទោស១៤ឆ្នាំ និង១៥ឆ្នាំ។មេក្លោងទាំង២នាក់នេះ បានបង្កើតបណ្តាញឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត
%e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%bb%e1%9e%98%e1%9e%a0%e1%9f%8a%e1%9e%bb%e1%9e%93%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9c%e1%9e%b6
ក្រុមហ៊ុននាវាចេញមុខបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់រឿងលួចប្រេង៣០ម៉ឺនបារ៉េលពីកម្ពុជា
 នាវា Strovolos និង នាវិក ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន (រូបភាព៖ AP)ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ក្រុមហ៊ុនWorld Tanker Management ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករគ្រប់គ្រងលើនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងឈ្មោះថា MT Strovolos បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់រឿងលួចប្រេង៣០ម៉ឺនបារ៉េលពីកម្ពុជា