កំពង់ចាម

429787192 785306750299799 6580801229321172896 n
អ្នកចាក់ថ្មចូលទន្លេប្តេជ្ញា«កាយយកថ្មចេញពីទន្លេ»ឲ្យអស់យ៉ាងយូរជាង១០ថ្ងៃ
កំពង់ចាម៖ លោក ទន់ ឆៃអ៊ាង ដែល«ចាក់ថ្មចូលទន្លេមេគង្គ»ប្រុងយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃទទឹង ឃុំឫស្សីស្រុក ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម បានប្តេជ្ញានៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរថា ដោយកាយយកថ្មចេញពីទន្លេ ឲ្យអស់យ៉ាងយូរជាង១០ថ្ងៃ។ការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ
193246650 961126634655668 3231429004564617136 n
នៅខេត្តកំពង់ចាមមានករណីឆ្លងកូវីដថ្មី ៥០នាក់និងជាសះស្បើយ៣៣នាក់បន្ថែមទៀត
កំពង់ចាម ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា នេះ បានប្រកាសពីករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៥០នាក់ ក្នុងនោះក្រុងកំពង់ចាម ០២នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ១៧នាក់, ស្រុកចំការលើ ១១នាក់,ស្រុកកងមាស ០៦នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៦នាក់,
Unnamed (6)%e1%9e%90
នៅខេត្តកំពង់ចាមបន្តមានករណីឆ្លងកូវីដថ្មី ចំនួន ៦៨នាក់បន្ថែមទៀត
កំពង់ចាម ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ ចំនួន ៦៨នាក់ ក្នុងនោះ ស្រុកកោះសូទិន ០២នាក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ០១នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០២នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៦នាក់,
Unnamed (6)%e1%9e%90
នៅខេត្តកំពង់ចាមបន្តមានករណីឆ្លងកូវីដថ្មី ៥០នាក់និងជាសះស្បើយថ្មី ៥០នាក់បន្ថែមទៀត
កំពង់ចាម ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ ចំនួន ៥០នាក់ និងករណីជាសះស្បើយ ៥០នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។សូមបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
Unnamed (6)%e1%9e%90
នៅខេត្តកំពង់ចាមបន្តមានករណីឆ្លងកូវីដថ្មី ៤៥នាក់និងជាសះស្បើយថ្មី ៨៧នាក់បន្ថែមទៀត
កំពង់ចាម ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ ចំនួន ៤៥នាក់ និងករណីជាសះស្បើយ ៨៧នាក់ក្នុងថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។សូមបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
Unnamed (6)%e1%9e%90
នៅខេត្តកំពង់ចាមបន្តមានករណីឆ្លងកូវីដថ្មី ៤៣នាក់និងជាសះស្បើយថ្មី ៧៩នាក់បន្ថែមទៀត
កំពង់ចាម ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ ចំនួន ៤៣នាក់ ក្នុងនោះស្រុកបាធាយ ២ នាក់, ស្រុកកងមាស ១ នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ១ នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ១ នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១ នាក់,
Photo 2021 04 03 14.33.56
បុរសអាយុ ៤៧ឆ្នាំនៅខេត្តកំពង់ចាម បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩
កំពង់ចាម៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីស្លាប់របស់បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៧ឆ្នាំ នៅភូមិព្រៃទទឹង ឃុំជ្រៃវៀន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ល្ងាចម៉ោង០៤
Unnamed (6)%e1%9e%90
អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មី ៣២នាក់បន្ថែមទៀត
កំពង់ចាម ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ ចំនួន ៣២នាក់ ក្នុងនោះនៅស្រុកកោះសូទិន ០៣នាក់, ក្រុងកំពង់ចាម ០២នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៤នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ១០នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៣នាក់,
Unnamed (6)%e1%9e%90
នៅខេត្តកំពង់ចាមមានករណីឆ្លងកូវីដថ្មី ១៩នាក់និងជាសះស្បើយ ២៧នាក់បន្ថែម
កំពង់ចាម ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ ចំនួន ១៩នាក់ នៅ ក្នុងនោះនៅស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ក្រុងកំពង់ចាម ០២នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៥នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៥នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៦នាក់
Unnamed (6)%e1%9e%90
នៅខេត្តកំពង់ចាមមានករណីឆ្លងកូវីដថ្មី ៣៨នាក់និងជាសះស្បើយ ១២នាក់បន្ថែម
កំពង់ចាម ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ ចំនួន ២០នាក់ ក្នុងនោះនៅស្រុកកំពង់សៀម ចំនួន ០១នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០១នាក់ , ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ក្រុងកំពង់ចាម ០៣នាក់,ស្រុកស្រីសន្ធរ ចំនួន
Unnamed (6)%e1%9e%90
នៅខេត្តកំពង់ចាមមានករណីឆ្លងកូវីដថ្មី ១៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៥នាក់បន្ថែម
កំពង់ចាម ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ ចំនួន ១៨នាក់ ក្នុងនោះនៅស្រុកកំពង់សៀម ចំនួន ១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ចំនួន ២នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ចំនួន ៧នាក់, ស្រុកកងមាស ចំនួន ១នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ
Unnamed (6)%e1%9e%90
នៅខេត្តកំពង់ចាមមានករណីឆ្លងកូវីដថ្មី ២៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣០នាក់បន្ថែម
កំពង់ចាម ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ ចំនួន ២៨នាក់ ក្នុងនោះស្រុកជើងព្រៃ ០២នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០២នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៦នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៥នាក់ , ស្រុកកំពង់សៀម ០៨នាក់,