Eqm5 on ads news
Photo 2022 10 27 10.25.28
Img 0571
Photo 2023 06 28 13.36.05
Cct 01
Website cc time banner 01082023

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា ជួយកុមារជាង១លាន៣សែននាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០២២

សង្គម
/
អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុន សម្ផស្ស
/

របាយការណ៍៖ នៅឆ្នាំ២០២២ អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិ ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរ ដៃគូ និង សហគមន៍ ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងងើបចេញពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោយផ្តោតលើកុមារ យុវជន និងគ្រួសារងាយរងគ្រោះបំផុត។ រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានផ្តល់ផលវិជ្ជមានដល់ប្រជាជនចំនួនជាង ៤,៥ លាន នាក់ ក្នុងនោះមានកុមារចំនួនជាង ១,៣ លាន នាក់ នៅខេត្តចំនួន ១៤ និងរាជធានីភ្នំពេញ។

នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស្តារឡើងវិញពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានអនុវត្តកម្មវិធីអាទិភាពចំនួនបី (៣) ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកុមារ រួមមាន កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ កម្មវិធីអប់រំ និងកម្មវិធីកិច្ចការពារ និងការចូលរួមរបស់កុមារ។ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ការអនុវត្តក្របខណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម និង សមភាពយេនឌ័រ ពិការភាព និង បរិយាបន្នសង្គម ក៏ត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាការកិច្ចការឆ្លងវិស័យដែលមាននៅគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ផងដែរ។

ដើម្បីបង្កើនចំនួនកុមារដែលមានសុខភាពល្អ និងទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវ កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ បានអនុវត្តវិធីសាស្រ្តចំនួនបីរួមបញ្ចូលគ្នា គឺ កិច្ចអន្តរាគមន៍សុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ កម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យ និងគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ 

ជាលទ្ធផល អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិចំនួនជាង ១,៦០០ នាក់ ដែលជាអ្នកផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់អាណាព្យាបាលរបស់កុមារចំនួនជាង ១០,០០ នាក់, ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រជាជនចំនួនជាង ៦០,០០០ នាក់ ដើម្បីទទួលបានទឹកស្អាត និងបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់, និងគាំទ្រដល់ការបង្កើត និង/ឬពង្រឹងសហគមន៍កសិកម្មចំនួន ៥៧ និងក្រុមអ្នកផលិតចំនួន ៤៩ ដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅ និងភាពធន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារ។

ដើម្បីគាំទ្រដល់សិស្សដែលខកខានការសិក្សារយៈពេលជិតពីរឆ្នាំសិក្សាកន្លងមក ដោយសារការបិទសាលារៀន នៅអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ កម្មវិធីអប់រំរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងអប់រំ ហើយបានផ្តល់ផលវិជ្ជមានដល់កុមារចំនួនជាង ១៨៦,៩០០ នាក់ (ក្នុងនេះមានកុមារីចំនួនជាង ៩១,៥០០ នាក់)។ 

កម្មវិធីកញ្ចប់សិក្សាបំប៉នសមត្ថភាពសម្រាប់កុមារថ្នាក់មតេយ្យ សកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដូចជាជំរំអំណាន ការបំពាក់បំប៉នសមត្ថភាពដល់គ្រូបង្រៀន និងការធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពដែលសិស្សទទួលបានសៀវភៅអាន ក៏ត្រូវបានអនុវត្ត ដើម្បីធានាថាកុមារអាចតាមទាន់មេរៀនរបស់ខ្លួន។

ព្រមជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីគាំទ្រដល់ផែនការសកម្មភាពបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមាររបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានចូលរួម និងបណ្តុះបណ្តាលកុមារជិត ២៥,០០០ នាក់ អំពីជំនាញបំណិនជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ, គាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលដឹកនាំដោយកុមារចំនួន ៥០០ គម្រោង និងគម្រោងយុវជន/ក្មេងជំទង់ចំនួន ២៣៧ គម្រោង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាលើកុមារ។ 

អង្គការទស្សនៈពិភពលោក ក៏បានបណ្តុះបណ្តាលអាណាព្យាបាលប្រមាណ ១២,000 នាក់ ពីការចិញ្ចឹមកូនតាមបែបវិជ្ជមាន និងគាំទ្រដល់ការបង្កើត និងកសាងសមត្ថភាពក្រុមការពារកុមារតាមឃុំ ផងដែរ។ នៅថ្នាក់ជាតិ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានចូលរួមចំណែកដល់ការកែសម្រួលសៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិស្តីពីកិច្ចគាំពារកុមារនៅក្នុងសាលារៀន ហើយក្រោយមកសៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំនេះ ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក ជាស្ថាប័នដំបូងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិផ្សេងទៀត ដែលបានឆ្លើយតបនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ ហើយបានជួយដល់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ប្រមាណ ២,១០០ គ្រួសារ តាមរយៈកិច្ចអន្តរាគមន៍ពហុវិស័យ ដូចជាសន្តិសុខស្បៀង ទឹកស្អាត និងអនាម័យ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងការយល់ដឹងពីការការពារកុមារ ជាដើម។ 

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិ បានបន្តគាំទ្រដល់ការពង្រឹងការផ្តល់សេវា តាមរយៈការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម (ISAF) នៅក្នុងឃុំចំនួន ៥៣០ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ គម្រោង ISAF ជួយពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងលើកកម្ពស់ការសន្ទនាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាសាធារណៈ ដែលរួមចំណែកធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសេវាសាធារណៈរបស់មណ្ឌលសុខភាពចំនួន ៤១០ សាលារៀនចំនួន ២,៤០០ ហើយនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្ត្រីជិត ៣០០,០០០ នាក់ ក៏បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលពង្រឹងការផ្តល់សេវាក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។

លោក ជេនេស អ៉ីម៉ានូអែល ហ្គីនទីញ នាយកប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិ ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសហគមន៍ និងអាណាព្យាបាល បុគ្គលិក ដៃគូតាមសហគមន៍ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ម្ចាស់មូលនិធិធំៗ និងអ្នកឧបត្ថម្ភ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នា ដើម្បីសុខុមាលភាពកុមារ។ រាល់សមិទ្ធិផលទាំងអស់ ដែលបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នេះ គឺជាលទ្ធផលរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា”៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
Img 4048
Photo 2023 06 28 13.36.05
Photo 2022 10 27 10.25.23
Khcct banner

អត្ថបទទាក់ទង