Eqm5 on ads news
Photo 2022 10 27 15.04.39
Photo 2022 10 27 10.25.28
Jetour
Cct 01
Website cc time banner

ក្រុមហ៊ុន សែលកាត និង អ៊ីហ្សីខម របស់ក្រុមហ៊ុនរូយ៉ាល់គ្រុប រួមគ្នាគាំទ្រអង្គភាពការពារកុមារ (CPU) និងនគរបាលជាតិកម្ពុជា (CNP) ក្នុងការរៀបចំសន្និសីទកោសល្យវិច្ច័យឌីជីថលឆ្នាំ២០២២

សង្គម
/
អ្នកយកព័ត៌មាន:
ពាណិជ្ជកម្ម
/

សន្និសីទនេះប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកចូលរួមដែលមានវត្តមានពីអង្គភាពនានាដូចជា អង្គភាពការពារកុមារ អង្គភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសលើកុមារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យារបស់នគរបាលជាតិកម្ពុជា នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន និង នាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រ។ សន្និសីទនេះក៏នឹងត្រូវបានចូលរួមដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អ្នកជំនាញនៃឧស្សហកម្មនានា អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា តំណាងពីវិស័យអប់រំ រួមគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មឌីជីថលនៅកម្ពុជា និងផ្លាស់ប្ដូរចំណេះក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្ពោះទៅរកការស៊ើបអង្កេត និងទប់ស្កាត់ទុកជាមុន។

ភាពជឿនលឿនក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យា និងការរីកដុះដាលនៃឧបករណ៍តភ្ជាប់ រួមផ្សំជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺកូវិដ១៩ផងនោះ បានធ្វើឲ្យមានសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់និងតម្រូវការនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ដែលនេះមិនមែនសម្រាប់តែអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះទេ គឺសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសង្គមផងដែរ។ ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងអនឡាញ ផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាក់លាក់ណាមួយ វាក៏ពាំនាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមថ្មីផងដែរជាពិសេសគឺកើតឡើងទៅលើកុមារ។

សន្និសីទកោសល្យវិច្ច័យឌីជីថល នឹងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះផ្ដោតលើការការពារ កុមារ និងបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍ សមត្ថភាព និងគុណតម្លៃនៃភស្តុតាងឌីជីថលក្នុងការស៊ើបអង្កេតនានា។ អង្គភាពការពារកុមារ បាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹង នគរបាលជាតិកម្ពុជា អស់រយៈពេលជាងមួយទស្សវត្សរ៍មកហើយ ដូចដែលបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងស្ថាប័នទាំងពីរ។

ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងរបៀបវារៈនៃសន្នីសីទរយៈពេលពីរថ្ងៃនោះគឺមានដូចជា នាយកដ្ឋាននៃនគរបាលជាតិកម្ពុជានឹងលើកឡើងពីសមត្ថភាពឌីជីថលកោសល្យវិច្ច័យ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍មានប្រធានបទស្ដីពីក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនសម្រាប់អាជីវកម្មផ្ដត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធីណិត ស្របពេលដែលម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ដត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធីណិតនឹងបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេលើការស៊ើបអង្កេត។ ចំណែកឯនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា នាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រ និង នគរបាលជាតិកម្ពុជាមានប្រធានបទស្ដីអំពីការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា។

ក្រុមហ៊ុនព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍របស់ ក្រុមហ៊ុន រូយ៉ាល់ គ្រុប ពោលគឺ អ៊ីហ្សីខម និង សែលកាត បានប្តេជ្ញាធ្វើការជាមួយសង្គមស៊ីវិលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្ម ដើម្បីជួយគាំទ្រ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត និងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗទៀត។ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាជីវកម្មរបស់ សែលកាត លោក Laszlo Barta និងនាយកប្រតិបត្តិ អ៊ីហ្សីខម លោក Yuni Lee ក៏នឹងរៀបរាប់អំពីការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នដែលរួមចំណែកដល់សុវត្ថិភាពឌីជីថលផងដែរ។

លោក Laszlo Barta ប្រធានផ្នៃកសាជីវកម្មរបស់ សែលកាត បានថ្លែងថា៖ “មនុស្សភាគច្រើនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពីទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេ ហើយពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនទាំងនោះគឺមានអាយុតិចជាង៣០ឆ្នាំ ដែលក្នុងនោះមាន ៣៧ភាគរយ គឺជាកុមារដែលមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ។ ក្នុងនាមជាប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ យើងគោរពតាមច្បាប់កំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ព្រមជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធានាមិនត្រឹមតែការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់។ ការចុះបញ្ជីស៊ីមគឺជាតម្រូវការសំខាន់សម្រាប់ការចូលប្រើ និងការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ។ នេះធានាថារាល់លេខត្រូវបានកំណត់ រាល់សកម្មភាពដែលអាចតាមដានបានចំពោះបុគ្គល។ ការធ្វើរបៀបនេះធានាបាននូវការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់លេខស៊ីម និងកំណត់ រាល់សកម្មភាពដែលអាចតាមដានបានចំពោះបុគ្គល។

សមត្ថភាពនេះអាចដើរតួជាអ្នករារាំងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម ក៏ដូចជាព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយ។ ដើម្បីធានានូវប្រតិបត្តិការដូចនេះ យើងបានធ្វើឲ្យមានភាពឌីជីថលពីរបៀបដែលក្រុមលក់ និងអ្នកតំណាងចែកចាយរបស់យើង លក់ និងចុះបញ្ជីស៊ីមកាត តាមរយៈកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទ និងមានយុទ្ធនាការបន្តដើម្បីរំលឹកអតិថិជនឱ្យរក្សាព័ត៌មានរបស់ពួកគេឱ្យទាន់សម័យកាល។ យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងសន្នីសីទនេះ និងជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាបន្តស្តីពីវិធីកែលម្អ និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា និងច្បាប់ ដើម្បីស្របជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ឌីជីថល និងភាពអាស្រ័យបាន។”

លោកស្រី Yuni Lee Heathcote អគ្គនាយិការក្រុមហ៊ុន អ៊ីហ្សីខម បានបញ្ចាក់ថា៖ “បេសកកម្មរបស់ អ៊ីហ្សីខម គឺដើម្បីលើកកម្ពស់របៀបរស់នៅ និងស្តង់ដារឌីជីថល សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប។ អត្រាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងគ្រួសាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងយ៉ាងប្រសើររហូតដល់ 53 % បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទូទៅចំនួន57 % * ។ ស្របពេលជាមួយនេះដែរ វាក៏ជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលអាត្រាកុមារប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរហូតដល់20 % ត្រូវបាននិងកំពុងប្រឈមមុខនិងបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ និងការរំលោភបំពានតាមអនឡាញ (OCSSEA) ។

អ៊ីហ្សីខម បានប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ និង ការរំលោភបំពានលើកុមារតាមអនឡាញនេះ តាមរយៈការការពារឯកជនភាព ដែលមានដូចជាការការពារទិន្នន័យ អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គល និងធានានូវសុវត្ថិភាពគ្រប់បែបយ៉ាងតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត។ ដូច្នេះយើងអាចផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់របស់យើងនូវអ៊ិនធឺណិតដែលគួរជាទីទុកចិត្ត ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃតាមបែបឌីជីថលដោយមានតម្លៃសីលធម៌ត្រឹមត្រូវពីគ្រប់វិស័យនៃជីវិត ។”

*ដកស្រង់ចេញពី statistics global internet access rate 2005-21

ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកទទួលការបញ្ជូនបន្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការបាត់ខ្លួន និងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារ ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដូចជាហ្វេសបុក និង តិកតុក ជាដើម។ ចំនួននៃការបញ្ជូនបន្តសំខាន់ៗដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ ត្រូវការយន្តការទាន់ពេលវេលា ដើម្បីសាកល្បងការបញ្ជូនទាំងនេះ។ ផ្នែកសំខាន់នៃដំណើរការនោះគឺសមត្ថភាពក្នុងការផ្គូរផ្គងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់។ នេះគឺជាតួនាទីដ៏សំខាន់មួយរបស់ឧស្សាហកម្ម ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យា។ សន្និសីទនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសមត្ថភាពអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិត នៅកម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេត។

សន្និសីទកោសល្យវិច្ច័យឌីជីថល ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ អង្គភាពការពារកុមារ រួមគ្នាជាមួយនឹងនគរបាលជាតិ ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមរបស់ រូយ៉ាល់ គ្រុប ដែលមានដូចជា សែលកាត អ៊ីហ្សីខម និងសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា នឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ទី១៥ ខែធ្នូ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណាភ្នំពេញ និងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាង ៦០រូប ទាំងសមាសភាពតំណាងមកពីរាជរដ្ឋាភិបាល និង ស្ថាប័នឯកជន។

អំពីក្រុមហ៊ុន រូយ៉ាល់ គ្រុប

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការវិនិយោគជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលមានថាមពល និងចម្រុះបំផុតក្នុងប្រទេស។ ជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនរួមមានទូរគមនាគមន៍ ការដឹកជញ្ជូន ថាមពល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការកម្សាន្ត ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការធានារ៉ាប់រង សណ្ឋាគារ និងរមណីយដ្ឋាន ការអប់រំ ការអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ ការជួញដូរ និងកសិកម្ម។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
Img 4048
Photo 2022 10 27 10.25.23
Photo 2022 10 27 15.04.39
Khcct banner

អត្ថបទទាក់ទង