កម្ពុជា

183509348 2839808812897381 7592085510347467737 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកជាសះស្បើយ១៣៨០នាក់,ឆ្លងកូវីដថ្មី៣៥០នាក់និងស្លាប់៣នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៣៥០នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកដំណើរឆ្លងចូលពីបរទេស ០៩នាក់ និង ៣៤១នាក់ទៀត
175312246 2821910498020546 6338131966370593304 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៨៤១នាក់ និងជាសះស្បើយ ៦១នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃ០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៨៤១នាក់បន្ថែមទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ»ទាំងអស់ និងជាសះស្បើយ
174372847 2820621948149401 1842508921587262985 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៧៦១នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៦៦នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា នេះ មានចំនួន ៧៦១នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះមាន ៧៦០នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ»ទាំងអស់
Img 3289
កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៨៨០នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមប្រភពនៃនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង(CDC) នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា នេះ មានចំនួន ៨៨០នាក់បន្ថែមទៀត សុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង
Screen shot 2021 04 26 at 5.32.24 pm
បុរសមាន«ជំងឺទាចទឹកប្រចាំកាយ»ម្នាក់នៅ«ខេត្តកែប»បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសានេះ បានប្រកាសដល់សាធារណជនឱ្យដឹងថា បុរសម្នាក់មាន«ជំងឺទាចទឹកប្រចាំកាយ» នៅស្រុកដំណាក់ចង្អើរ នៅខេត្តកែប បានទទួលមរណភាព ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១
178099618 127344452772431 7549979374257658185 n
អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង«មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភពសុវណ្ណរ៉ា»សូមតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួន
អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង«មន្ទីរពហុព្យាបាលនិងសម្ភពសុវណ្ណរ៉ា» គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២១​ មេសា ដលថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សូមតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួន (ប្រភព៖ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-១៩)ភ្នំពេញ៖ យោងតាមការប្រកាសរបស់អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-១៩
Photo 2021 04 03 14.33.56
ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន«៣រូប»ទទួលមរណភាពដោយសារ«ជំងឺកូវីដ-១៩»
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ មេសា នេះ បានប្រកាសអំពីការទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺលើពលរដ្ឋចំនួន ៣នាក់ នៅក្នុងថ្ងៃទី២១ មេសា ដែលរួមមាន បុរសអាយុ ៥៥ឆ្នាំ , ស្ត្រីអាយុ ៨៣ឆ្នាំ និងស្ត្រីអាយុ ៨១ឆ្នាំ ជាករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ ទី៥៧, ៥៨
175544702 2822602394618023 3137858043816337507 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៤៤៦នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៣០នាក់
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា នេះ មានចំនួន ៤៤៦នាក់បន្ថែមទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ» និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន
Photo 2021 04 03 14.33.56
«ពលរដ្ឋខ្មែរ ៥នាក់»បានទទួលមរណភាពដោយសារវីរុសកូវីដ-១៩
រូបតំណាងភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២១មេសានេះ បានឱ្យដឹងថា ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ជនជាតិខ្មែរចំនួន ០៥នាក់ រួមមាន៖ បុរសឣាយុ ៣៣ឆ្នាំ, ស្រ្តីឣាយុ ៦៦ឆ្នាំ , បុរសឣាយុ ៦៣ឆ្នាំ , ស្រ្តីឣាយុ ៥២ឆ្នាំ និងស្រ្តីឣាយុ ៦១ឆ្នាំ
174389431 2820621798149416 921021151394851960 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៣០៣នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៣៩នាក់
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា នេះ មានចំនួន ៣០៣នាក់បន្ថែមទៀត ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ» និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន
892655 350890378349841 833571388 o
ស្រ្តីជាអ្នកជំងឺកូវីដម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយសារ«គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍»
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ បានប្រកាសពីករណីស្លាប់របស់ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរម្នាក់ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ មានអាយុ​ ៥៧ឆ្នាំ​ រស់នៅឃុំសង្កែសាទរ ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានបាត់បង់ជីវិតនៅ «មណ្ឌលព្យាបាលចាក់អង្រែ» ដោយសារ​«គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ»
892655 350890378349841 833571388 o
ពលរដ្ឋ«៤នាក់»បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩
រូបតំណាងភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមេសា នេះ បានប្រកាសពី«ក្នុងថ្ងៃទី១៩ មេសា មានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ លើជនជាតិខ្មែរចំនួន ០៤នាក់» រួមមាន បុរសអាយុ ៦៥ឆ្នាំ នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត, បុរសអាយុ