ហុងកុង

5e9c2ab2f3e8ef5263278342
ច្បាប់«គាំពារសន្តិសុខជាតិនៅតំបន់ហុងកុង»ដាក់ជូនសភាតំណាងប្រជាជនចិនពិនិត្យ
តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។រូបភាពពីស៊ីនហួចិន៖សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគាំពារសន្តិសុខជាតិនៅតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ត្រូវបានសន្និសីទប្រធានសភាដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំលើកទី ១៩
Final sequence.00 03 09 20.still006
【វីដេអូ】អ្នកវិភាគ៖ការដកហូតឋានៈពាណិជ្ជកម្មនៅហុងកុងនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក
5e9c2ab2f3e8ef5263278342
ការប៉ុនប៉ងរបស់អាមេរិកយក«ហុងកុង»ធ្វើជាលេសដាក់កំហិតលើចិននឹងត្រូវបានសាបសូន្យ
ទីក្រុងហុងកុង។ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ស៊ីនហួចិន៖ កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃមហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនបានប្រកាសថា នឹងដាក់បញ្ចូលការធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធច្បាប់និងយន្តការអនុវត្តមានសុក្រឹតភាព ដើម្បីគាំពារសន្តិសុខជាតិនៅហុងកុង ក្នុងរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំ បន្ទប់ពីនោះ
Image00001d11gg1c1
ចិននឹងបន្ថែមប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិក្នុងតំបន់«ហុងកុង»
កិច្ចប្រជុំលើកទី ៣ នៃសភាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣។ភ្នំពេញ៖ អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា នៅថ្ងៃទីនេះ ធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលទាក់ទងជាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣ នៃសភាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣