ប្លាស្ទិក

139560805 3864951946905231 6615316034124773977 o
ក្រុងបាត់ដំបងក្លាយជា«ទីក្រុងគំរូ»ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់
ទីតាំងកែច្នៃប្លាស្ទិកក្នុងក្រុងបាត់ដំបង។បាត់ដំបង៖ ក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាទីក្រុងគំរូទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់ ដោយបានកែច្នៃសំរាម ដូចជាការបង្កើតជីកំប៉ុស និងកែច្នៃប្លាស្ទិក។នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហប្រជាជាតិ (UNDP) ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី
%e1%9e%8a%e1%9e%8a%e1%9e%8a
កញ្ញាអាត សុធាវី បង្កើតយុទ្ធនាការ Think Plastic កាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកក្នុងសង្គមកម្ពុជា
កញ្ញា អាត សុធាវី គឺជាស្ថានិក Think Plasticភ្នំពេញ៖កញ្ញា អាត សុធាវី គឺជាស្ថានិក Think Plastic ដែលជាយុទ្ធនាការមួយចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹង បង្កើនការយល់ដឹង និងបទពិសោធន៍នានា តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដេញសង្គមហ្វេសប៊ុក