ត្បូងឃ្មុំ

207136062 2799340520377247 1559986767541818980 n
ត្បូងឃ្មុំប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដចំនួន៤៣នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា
រូបតំណាង ការធ្វើតេស្តកូវីដ១៩។រូបភាព រដ្ឋបាលខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅថ្ងៃទី ១៥ កក្កដានេះ បានប្រកាសរកឃើញពលរដ្ឋចំនួន៤៣នាក់ វិជ្ជមានកូវីដ១៩ និងមានប្រជាពលរដ្ឋ៦៩នាក់ បានជាសះស្បើយផងដែរ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា
200724662 1906573826176660 7211637412735054522 n
ក្រោយពីមានករណីឆ្លងកូវីដក្នុង«ផ្សារអូររាំងឪ»អាជ្ញាធរសម្រេចបិទការចេញចូលចំនួន០២សប្តាហ៍
រដ្ឋបាលខេត្ត សម្រេចបិទការចេញចូលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងក្នុង និងបរិវេណ«ផ្សារអូររាំងឪ» ស្ថិតនៅភូមិទី៤ ឃុំអំពិលតាពក ស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ រយៈពេល ០២សប្តាហ៍ជាបណ្តោះអាសន្នត្បូងឃ្មុំ​៖ បន្ទាប់ពីមានការឆ្លងជំងឺកូវីដជាបន្តបន្ទាប់លើពលរដ្ឋ និងអាជីវករនៅផ្សារអូររាំងឪ
199304116 1011551572986112 8172538497968298634 n (1)
អាជ្ញាធររកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដថ្មីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ៣៨នាក់បន្ថែមទៀត
ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដថ្មី ចំនួន ៣៨នាក់បន្ថែមទៀត ដែលក្នុងនោះជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ត្រូវបានតេស្តតាមរយៈការធ្វើតេស្ដរហ័ស (Rapid Test) ក្នុងថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ជាមួយគ្នានេះ
199304116 1011551572986112 8172538497968298634 n
រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដថ្មីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ៤៤នាក់ទៀតខណៈ០៨នាក់ជាសះស្បើយ
ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដថ្មី ចំនួន ៤៤នាក់បន្ថែមទៀត ដែលក្នុងនោះជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ត្រូវបានតេស្តតាមរយៈការធ្វើតេស្ដរហ័ស (Rapid Test) ក្នុងថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
199304116 1011551572986112 8172538497968298634 n
រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដថ្មីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ៤២នាក់ទៀតខណៈ០៥នាក់ជាសះស្បើយ
ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដថ្មី ចំនួន ៤២នាក់បន្ថែមទៀត ដែលក្នុងនោះជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ត្រូវបានតេស្តតាមរយៈការធ្វើតេស្ដរហ័ស (Rapid Test) ក្នុងថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
199304116 1011551572986112 8172538497968298634 n
រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដថ្មីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ៣៤នាក់ទៀតខណៈ ១១នាក់បានជាសះស្បើយ
ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដថ្មី ចំនួន ៣៤នាក់បន្ថែមទៀត ដែលក្នុងនោះជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ត្រូវបានតេស្តតាមរយៈការធ្វើតេស្ដរហ័ស (Rapid Test) ក្នុងថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
Screen shot 2021 05 01 at 5.36.54 pm
អាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដថ្មី ៧៤នាក់បន្ថែមទៀត
ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដថ្មី ចំនួន ៧៤នាក់បន្ថែមទៀត ដែលក្នុងនោះជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ត្រូវបានតេស្តតាមរយៈការធ្វើតេស្ដរហ័ស (Rapid Test) ក្នុងថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ជាមួយគ្នានេះ
Screen shot 2021 05 01 at 5.36.54 pm
អាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដថ្មី ៤៥នាក់និងជាសះស្បើយថ្មី ១៣នាក់បន្ថែមទៀត
ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដថ្មី ចំនួន ៤៥នាក់បន្ថែមទៀត ដែលក្នុងនោះជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ៤២នាក់ និងមកពីប្រទេសថៃ ០៣នាក់ ត្រូវបានតេស្តតាមរយៈការធ្វើតេស្ដរហ័ស (Rapid Test) ក្នុងថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា
Screen shot 2021 05 01 at 5.36.54 pm
អាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដថ្មី ១២នាក់និងជាសះស្បើយថ្មី ១២នាក់បន្ថែមទៀត
ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដថ្មី ចំនួន ១២នាក់បន្ថែមទៀត  តេស្តតាមរយៈការធ្វើតេស្ដរហ័ស (Rapid Test) ក្នុងថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ និងជាសះស្បើយថ្មី ចំនួន ១២នាក់បន្ថែមទៀត។ជាមួយគ្នានេះ
Screen shot 2021 05 01 at 5.36.54 pm
អាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រកាសករណីឆ្លងកូវីដ ១២នាក់និងជាសះស្បើយ ០៨នាក់បន្ថែមទៀត
ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការរកឃើញករណីឆ្លងវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ១២នាក់បន្ថែមទៀត តាមរយៈការធ្វើតេស្ដរហ័ស(Rapid Test) នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដែលមានអ្នកនៅស្រុកតំបែរ
Screen shot 2021 05 01 at 5.36.54 pm
ទារិកា១នាក់និងបុរស-ស្រ្តី៧នាក់ផ្សេងទៀតនៅ«ខេត្តត្បូងឃ្មុំ»រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៨នាក់បន្ថែមទៀត រួមមាន បុរស-ស្រ្តីចំនួន​ ០៧​ នាក់​ និងទារិកា​ ០១​នាក់​ បើយោងតាមលទ្ធផលតេស្ត (PCR) មន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា និងតេស្ករហ័សកូវីដ-១៩
177629780 5657515487622245 3932524871208560811 n
អាជ្ញាធរសម្រេច«បិទខ្ទប់»ភូមិមួយនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្ទាប់មានអ្នកឆ្លងកូវីដ
អាជ្ញាធរសម្រេច«បិទខ្ទប់»ភូមិដីដុះ ឃុំប៉ើស២ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បន្ទាប់មានអ្នកឆ្លងកូវីដ(រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ)ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា នេះ បានសម្រេចប្រកាស«បិទខ្ទប់»ជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងទីតាំងភូមិដីដុះ ឃុំប៉ើស២ ស្រុកក្រូចឆ្មារ