កុមារ

Photo 2021 09 17 10 56 22 (2)
កម្ពុជាផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងជូន«កុមារអាយុ៦ឆ្នាំដល់១២ឆ្នាំ»នៅថ្ងៃនេះ
កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី៦ ដល់១២ បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទីមួយរួចរាល់។រូបភាព៖ ស្រីពេជ្រ ភ្នំពេញ៖កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី៦ ដល់១២ ឆ្នាំប្រមាណជាង ១លាន៨សែននាក់ នៅថ្ងៃទី ១៧ កញ្ញានេះ ទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ដោយការបើកយុទ្ធនាការចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះតទៅ
Photo 2021 07 28 12 44 05
រាជធានីភ្នំពេញត្រៀមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង៣៦កន្លែងសម្រាប់ចាក់ជូនកុមារនៅថ្ងៃទី១សីហា
រូបតំណាង ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនមនុស្សពេញវ័យកន្លងទៅ។  ភ្នំពេញ៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានត្រៀមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន៣៦កន្លែង សម្រាប់ចាក់ជូនកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំ ដល់១៧ឆ្នាំ ដែលរស់នៅក្នុងខណ្ឌទាំង១៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ទីតាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារកម្ពុជា
Photo 2021 05 23 11.25.06
ទារក២នាក់«វិជ្ជមានកូវីដ»ហើយថែមទាំងមានជំងឺត្រូវធ្វើការវះកាត់ទៀត
ភ្នំពេញ៖ ទារកចំនួន ២នាក់ រកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ហើយមានថែមទាំងជំងឺ ដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់ព្យាបាលទៀតផង នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ទារកទាំង ២នាក់នោះ ត្រូវបានជួយសង្រ្គោះ និងធ្វើការវះកាត់បានដោយជោគជ័យ ព្រមទាំងបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្តទៀត
86459813 2369466646487664 5569710308097785856 o
ការអប់រំ«កុមារ»នៅកម្ពុជាទទួលផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារកូវីដ-១៩
ការធ្វើការងារជាក្រុមរបស់សិស្សក្នុងសិក្ខាសាលាមួយរៀបចំដោយ Plan International Cambodia។ភ្នំពេញ៖ អង្គការផ្តោតលើសិទ្ធិកុមារចំនួន៦ ក្នុងសម្ព័ន្ធ Joining Force បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយ ស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃកូវីដ១៩