ព័ត៌មានជាតិ

174389431 2820621798149416 921021151394851960 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៦៥៩នាក់,ជាសះស្បើយ៦២១នាក់និងស្លាប់១៧នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៦៥៩នាក់ (ករណីឆ្លងនាំចូលពីបរទេស ៥២នាក់ និង
%e1%9e%9f
Update៖ កម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនបានជាង ៣លាន៣សែននាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩មិថុនា
ភ្នំពេញ៖ ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមាន ៣,៣១០,៦៦៩ នាក់ គិតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងនោះអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទស៊ីណូហ្វាម Sinopharm (Beijing) សរុបបានចំនួន ១,១៨៧,៩៩២ នាក់ , វ៉ាក់សាំងប្រភេទ«ខូវីសែល» Covishield របស់ក្រុមហ៊ុន
195448454 1688693901328698 4834012127847944293 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៤៧១នាក់,ជាសះស្បើយ៩២៨នាក់និងស្លាប់២០នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៤៧១នាក់ (ករណីឆ្លងនាំចូលពីបរទេស ៤៥នាក់ និង
3 199
កម្ពុជារកឃើញពលករមកពីប្រទេសថៃឆ្លងកូវីដបម្លែងថ្មី B.1.617.2 ចំនួន៧នាក់
ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជារកឃើញពលករមកប្រទេសថៃ ឆ្លង កូវីដ១៩ បម្លែងថ្មី B.1.617.2 ចំនួន០៧នាក់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ, ឧត្តរមានជ័យ, សៀមរាប, កំពង់ចាម និង កំពត។ មេរោគថ្មីនេះ មានកម្លាំងវាយប្រហារពី ៥១-៦៧%។
Img 20210619 084539 413
Update៖ កម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនបានជាង ៣លាន២សែននាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨មិថុនា
ភ្នំពេញ៖ ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមាន ៣,២៥៧,៨៥៧ នាក់ គិតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងនោះអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទស៊ីណូហ្វាម Sinopharm (Beijing) សរុបបានចំនួន ១,១៤៦,៩៥៧ នាក់ , វ៉ាក់សាំងប្រភេទ«ខូវីសែល» Covishield របស់ក្រុមហ៊ុន
174389431 2820621798149416 921021151394851960 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៧៩៩នាក់,ជាសះស្បើយ៩១០នាក់និងស្លាប់១៤នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៧៩៩នាក់ (ករណីឆ្លងនាំចូលពីបរទេស ៩៧នាក់ និង
%e1%9e%96%e1%9e%9b%e1%9e%9a%e1%9e%8a%e1%9f%92%e1%9e%8b
កម្ពុជាមាន«ជនជាតិបរទេស»រស់នៅសរុបជាង១៤ម៉ឺននាក់
ភ្នំពេញ៖គិតត្រឹមមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសកម្ពុជាមានវត្តមានជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើការរកស៊ីមានចំនួនប្រមាណជាង១៤ម៉ឺននាក់។ នេះយោងតាមស្ថិតិប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
185811780 2841918002686462 476746051932909722 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៦២៥នាក់,ជាសះស្បើយ៧០៥នាក់និងស្លាប់១២នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៦២៥នាក់ (ករណីឆ្លងនាំចូលពីបរទេស ៣៤នាក់ និង
27
Update៖ កម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនបានជាង ៣លាន១សែននាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦មិថុនា
ភ្នំពេញ៖ ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមាន ៣,១៣៨,៥៨៤ នាក់ គិតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងនោះអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទស៊ីណូហ្វាម Sinopharm (Beijing) សរុបបានចំនួន ១,០៦០,៧៥៤ នាក់ , វ៉ាក់សាំងប្រភេទ«ខូវីសែល» Covishield របស់ក្រុមហ៊ុន
174372847 2820621948149401 1842508921587262985 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៦៩៣នាក់,ជាសះស្បើយ៧៥៤នាក់និងស្លាប់៧នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៦៩៣នាក់ (ករណីឆ្លងនាំចូលពីបរទេស ៣៣នាក់ និង
8203947 hd 50i 20210614173612749.00 00 15 03.still001
【វីដេអូ】ប្រទេសកម្ពុជាផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រចិនជាមួយមេដាយមិត្តភាព
កម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រជនជាតិចិនចំនួន ៧ នាក់ ដែលបានជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយទទួលបានមេដាយមិត្តភាព។
195448454 1688693901328698 4834012127847944293 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៤៩៥នាក់,ជាសះស្បើយ៦០៤នាក់និងស្លាប់១៣នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៤៩៥នាក់ (ករណីឆ្លងនាំចូលពីបរទេស ៤៤នាក់ និង