សហជីព

119070856 4061800553846728 7041745960325670938 o
សហជីពមិនពេញចិត្តនឹងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីរបស់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១
លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសហជីព ភ្នំពេញ៖ ប្រធានសហជីព លោក អាត់ ធន់ សម្ដែងការមិនពេញចិត្ត នឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលដំឡើងជូនកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតស្បែកជើង ដែលកើនដល់ត្រឹមតែ១៩២ដុល្លារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។លោកអាត់ ធន់
Unnamed (1)
ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី៣ កញ្ញា ខណៈសហជីពទាមទារតំឡើងដល់២០០ដុល្លារ
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា លោក អាត់ ធន់ភ្នំពេញ៖ កិច្ចប្រជុំចរចាត្រីភាគី រវាងក្រសួង ម្ចាស់រោងចក្រ និងសហជីពក្នុងការទាមទារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន តំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករដល់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ ០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៩ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដោយភាគីទាំងបី
00000portrait 00000 burst20200621154313027
តំណាងសហជីពក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដាក់ញត្តិជាថ្មីជូននាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្នើបើកប្រាក់អតីតភាពការងារដល់កម្មករ
តំណាងសហជីព ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកកាសែត ភ្នំពេញ៖ តំណាងសហជីព និងតំណាងកម្មករនិយោជិតធ្វើការក្នុងវិស័យការងារដូចជាវិស័យកាត់ដេរ វិស័យសំណង់ វិស័យទេសចរណ៍ វិស័យសេវាកម្ម វិស័យសណ្ឋាគារ កាស៊ីណូ ដឹកជញ្ជូន ឧស្សាហកម្ម កសិករ និង កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ
%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%8f %e1%9e%92%e1%9e%93%e1%9f%8b
សហជីព៖ «កម្មករដែលព្យួរការងាររងផលលំបាក គ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយ»
លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា។ភ្នំពេញ៖ កម្មករដែលព្យួរការងារជាង១១ម៉ឺននាក់កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយការគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយផ្សេងៗ ដូចជា ខ្វះថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើការរស់នៅហូបចុក