ស៊ីក្លូ

2 %e2%80%8b
«ទិវាស៊ីក្លូ»បើកការជិះស៊ីក្លូសាកល្បងជាលើកដំបូង នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
យុវជន មាស សុបញ្ញា ប្រធានគម្រោង«ទិវាស៊ីក្លូ» ។ (រូបភាព៖ លោក Antoine Raab)ភ្នំពេញ៖ ទិវាស៊ីក្លូ (Cyclo Day) បើកដំណើរការគម្រោងរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូង ដោយកម្មវិធីមានឈ្មោះថា «First Time Experience Cyclo»។ កម្មវិធី First Time Experience Cyclo
131491576 3524767340925596 6038336293158750350 n
យុវជន តាំង ហ៊ួងហាវ បង្កើត«ធុងអាហារចល័ត»ដើម្បីខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងគ្រាលំបាក
លោក តាំង ហ៊ួងហាវ និងលោកតាស៊ីក្លូ។ ភ្នំពេញ៖ យុវជនខ្មែរមួយរូបបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរៀបចំជាយុទ្ធនាការមួយមានឈ្មោះថា«លូខលហ្វលូខល»ដើម្បីបង្កើតជាធុងអាហារចល័ត ដោយប្រើប្រាស់ស៊ីក្លូក្នុងការចែកអាហារទៅដល់អ្នកខ្វះខាត និង ដើម្បីផ្ដល់ចំណូលបន្ថែមដល់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅក្រុងភ្នំពេញ
2020.02 (4)
លោកតាស៊ីក្លូវ័យ៧៥ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវរថយន្តបុកស្លាប់ ខណៈកំពុងធាក់ស៊ីក្លូដឹកភ្ញៀវ
លោកតា កង អឿន អាយុ ៧៥ ឆ្នាំមានទីលំនៅខេត្តកណ្តាល ប្រកបមុខរបជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូ។ភ្នំពេញ៖ លោកតា កង អឿន អាយុ ៧៥ ឆ្នាំមានទីលំនៅខេត្តកណ្តាល ប្រកបមុខរបជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូអស់រយៈ៣០ឆ្នាំមកហើយ។៣០ឆ្នាំមកនេះ ជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកតា គឺពឹងផ្អែកទៅលើការខិតខំធាក់ស៊ីក្លូ