ថវិកាជាតិ

Vayo c16041804
ក្រសួងសាធារណការ«លុបចោលគម្រោងរើសមន្ត្រីថ្មី»ដើម្បីសន្សំសំចៃថវិកាជាតិ
ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ភ្នំពេញ៖ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចេញគោលការណ៍ឯកភាពក្នុងការលុបចោលការជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១៣៣កន្លែង របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
Photo 2020 10 09 09 30 00
ត្រីមាសទី២ឆ្នាំ២០២០«ចំណូលចំណាយ»កម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរ
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស)។  ភ្នំពេញ៖ ការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយថវិកាជាតិត្រីមាសទី២ឆ្នាំ២០២០នេះ
106982012 1245663539119665 2941926708903236349 n
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឹតបន្តឹងការចំណាយបុគ្គលិករដ្ឋ និងអនុវត្តរើសថ្មីស្មើចំនួនចូលនិវត្តន៍
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ភ្នំពេញ៖សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថវិកាឆ្នាំ ២០២០ នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើវិចារណកម្មថវិកា ដោយផ្តោតអាទិភាពពិសេស