ខេត្តសៀមរាប

168050251 3905388182882613 4335888292502753223 n
ករណីឆ្លងកូវីដ២នាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង«ហាងកាហ្វេលឹង្គ១០០០»​និង«​អ្នកបើក​ឡាន​ឈ្នួល»
ករណីឆ្លងកូវីដ២នាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង«ហាងកាហ្វេលឹង្គ១០០០»​និង«​អ្នកបើក​ឡាន​ឈ្នួល»សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ លើបុរស២នាក់ ដែលបានទៅហាងកាហ្វេលឹង្គ១០០០
Img 0006
អ្នកបើកបរ និងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬចូលខេត្តសៀមរាប ត្រូវត្រួតពិនិត្យសុខភាពបឋម
ការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវ រូបតំណាង (ប្រភព FB) ភ្នំពេញ៖ អ្នកបើកបរ និងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬចូលខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ ត្រូវបំពេញទម្រង់ផ្តល់ព័ត៌មានផ្តល់ជូនក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យសុខភាពបឋម និងចុះឈ្មោះ ឬស្កែន QR Codeជាមុនសិន ទើបអនុញ្ញាតឱ្យឆ្លងកាត់
96292962 1601004020054439 2915933595962966016 n
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាប នឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ ២០២៣
សៀមរាប៖ អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាប នឹងបញ្ចប់ការសាងសាងរួចរាល់ជាស្ថាបពរក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ។ នេះបើតាមជំនួបរវាង រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរសុីវិល និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន