គ្រឹស្ថានសិក្សា

Voa
ក្រសួងអប់រំប្រកាសឱ្យបើកគ្រឹះស្ថានសិក្សាថ្នាក់ទី៩ និងទី១២នៅកំឡុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ប្រភពរូបភាព៖ VOA Khmerភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ បានប្រតកាសឱ្យបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ នៅកោះឡុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។យោងតាមសេចក្តីប្រកាស ក្រងួងអប់រំ
%e1%9f%a2%e1%9f%a2
ក្រសួងអប់រំណែនាំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងបាក់ឌុបនៅតាមសាលាឯកជន
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។ដោយសារតែមានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩
Ais library.2e16d0ba.fill 960x540
ក្រសួងការងារព្រមឱ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្អាក«បង់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម»រយៈពេល៦ខែ
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ យល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា ផ្អាកការបង់វិភាគទានរយៈពេល៦ខែ ចាប់ពីខែមេសា រហូតដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។យោងតាមសេចក្តីប្រកាស ក្រសួងការងារ