រដ្ឋសភា

Photo 2020 03 29 18 20 32
ព័ត៌មានរូបភាព៖រដ្ឋសភាប្រជុំបោះឆ្នោត «កែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល»
Photo 2020 03 25 18 58 00
រដ្ឋសភានឹងបោះឆ្នោត«កែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល» នៅព្រឹកនេះ
ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋសភានៃកម្ពុជានឹងបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញពេញអង្គបោះឆ្នោត «កែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល»ដែល​គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០មីនានេះ។បើតាមគម្រោងកិច្ចប្រជុំក៏នឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំពីសំណាកសម្តេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា
Photo 2020 03 25 20 57 52
រដ្ឋសភានឹងបោះឆ្នោត«កែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល»នៅថ្ងៃទី៣០មីនា
ភ្នំពេញ៖រដ្ឋសភានៃកម្ពុជានឹងបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញពេញអង្គ បោះឆ្នោត «កែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល»ដែល​គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ៣០មីនានេះ។នេះបើយោងតាមសេលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា។បើតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា