តេស្តរហ័ស

Img 0446
កម្មករ-កម្មការនីមួយចំនួនចាប់ផ្តើម«តេស្តរហ័ស»មុនចូលបម្រើការងារ
ដំណើរការតេស្តរហ័សដល់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរ។ភ្នំពេញ៖ បន្ទាប់ពីមានការឈប់សម្រាករយៈពេល៣ថ្ងៃ កម្មករកម្មការនីរោងចក្រក្នុងវិស័យកាត់ដេរ បុគ្គលិករដ្ឋ និងឯកជន បានធ្វើតេសរហ័សរកមេរោគកូវីដ-១៩ ជាបណ្ដើរៗហើយមុនចូលបម្រើការងារវិញ។ការតេស្តរហ័សនេះ
Photo 2021 06 21 10.09.35
ក្រសួងសុខាភិបាលហាមឃាត់ការចែកចាយលក់«តេស្តរហ័ស»គ្មានលេខបញ្ជីកាគ្មានការទទួលស្គាល់
គណនីហ្វេសប៊ុក ដែលលក់តេស្តរហ័សតាមរយៈទីផ្សារអនឡាញ ដែលមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាត និងគ្មានការចុះបញ្ជីកាត្រឹមត្រូវ។ ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីប្រកាសហាមឃាត់ចំពោះសកម្មភាពចែកចាយលក់ឧបករណ៍«តេស្តរហ័សរកអង់ទីគ័រការពារជំងីកូវីដ១៩»