អាស៊ី-អឺរ៉ុប

Asem
កម្ពុជានៅតែអាចបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប បើពិភពលោកគ្រប់គ្រងកូវីដ១៩បាន
កម្ពុជាបានរៀបចំនូវកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ (Video Conference) ជាមួយបណ្តាប្រទេសដទៃភ្នំពេញ៖ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី១៣ ដែលកម្ពុជាគ្រោងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅតែដំណើរការធម្មតា ប្រសិនបើពិភពលោកគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍ជំងឺកូវីដ១៩បាន
89084651 2833380720089996 7808171499549884416 o
កម្ពុជាប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៣
រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ លោក ប្រាក់ សុខុន។ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ លោក ប្រាក់ សុខុន បានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣ ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំ២០២០នេះ។