«ផ្សារអូរឫស្សី»

207661214 166187105554832 1100160387399947032 n
​អ្នកលក់ភេសជ្ជៈតាមរទេះរុញម្នាក់នៅ«ផ្សារអូរឫស្សី»ធ្វើតេស្ដវិជ្ជមានកូវីដ-១៩
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)ម្នាក់ ជាអ្នកលក់ភេសជ្ជៈតាមរទេះរុញនៅ«ផ្សារអូរឫស្សី» រាជធានីភ្នំពេញ (ប្រភព៖ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-១៩)ភ្នំពេញ៖ យោងតាមការប្រកាសរបស់អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា នេះ បានជូនដំណឹងថា
171783585 120744250099118 7143104684545891792 n
អ្នកឆ្លងសរុប«២៥៣នាក់»ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងចង្កោមនៅ«ផ្សារអូរឫស្សី»
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩នៃក្រសួងសុខាភិបាល គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បញ្ជាក់ថា អ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន «២៥៣នាក់» ត្រូវបានរក​វិជ្ជមាន​កូវីដ១៩ ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ» នៅក្នុង«ផ្សារអូរឫស្សី»