កំពង់ធំ

E4c43c434bde4a5587ad2f08f6239189
មានអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីនៅខេត្តកំពង់ធំ ៣២នាក់និងជាសះស្បើយ ០១នាក់បន្ថែមទៀត
ខេត្តកំពង់ធំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានប្រកាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៣២នាក់ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅខណៈពេលមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ ចំនួន ០១នាក់បន្ថែមទៀត។រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ
Unnamed (6)%e1%9e%90%e1%9e%90
រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដនៅខេត្តកំពង់ធំចំនួន«០៣នាក់»បន្ថែមទៀត
ខេត្តកំពង់ធំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានប្រកាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៣នាក់ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ តាមការធ្វើតេស្តរហ័ស។ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ដោយយោងតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរហ័ស(Rapid Test) នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា
Photo 2021 04 20 14.50.50
បន្ទាប់ពីទៅមើលឳពុកមានជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ បុរសម្នាក់បានឆ្លងកូវីដពី«ម្ដាយរបស់ខ្លួន»
កំពង់ធំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អាជ្ញាធរ បានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ លើបុរសម្នាក់ ដោយឆ្លងតាមការសាកសួរយ៉ាងហ្មត់ចត់ បានរកឃើញថា បុរសដែលវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ រូបនោះ (បានឆ្លងកូវីដពីម្តាយដែលត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩