ខេត្តកំពត

Image 2021 08 20 12 33 21
កញ្ញា ថូង ធីតា ចង់ឱ្យបរទេសស្គាល់ខ្មែរតាមរយៈអំបិលខ្មែរ
កញ្ញា ថូង​ ធីតា​ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងអាជីវកម្ម និងជាស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសអំបិលធម្មតាជាតិ ភ្នំពេញ៖ កញ្ញា ថូង ធីតា មានមហិច្ឆតាចង់ឱ្យបរទេសស្គាល់ខ្មែរឱ្យកាន់តែច្បាស់ តាមរយៈផលិតផលអំបិលដែលផលិតចេញពីធម្មជាតិ ក្រោមស្នាដៃដ៏សម្រិតសម្រាំងបំផុត មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
Photo 2021 03 30 16 26 45
រដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យបង្កើត«ក្រុងបូកគោ»នៃខេត្តកំពត
ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា សម្តេចហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពី«ការបង្កើតក្រុងបូកគោ នៃខេត្តកំពត» ដោយកាត់យកឃុំចំនួន៣ ពីស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ«ការបង្កើតក្រុងបូកគោ នៃខេត្តកំពត» បានកំណត់ថា