ជនបរទេស

Photo 2020 08 27 11 22 03
ជនជាតិបរទេសចំនួនជិត២ម៉ឺននាក់កំពុងរស់និងប្រកបអាជីវកម្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
លោក ជួន ណារិន្ទ ស្នងការខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ៖ ជនជាតិបរទេសចំនួនជិត២ម៉ឺននាក់កំពុងរស់និងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ ក្នុងនោះសង្គេតឃើញថាវត្តមានជនជាតិចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឈរលើលំដាប់លេខ១ បន្ទាប់មកឥណ្ឌូនេស៊ី និងជនជាតិចម្រុះផ្សេងទៀត។
Photo 2020 07 03 09 10 34
ក្រសួងសុខាភិបាលទទួលប្រាក់តម្កល់ពីអ្នកដំណើរបរទេសជាង៩លានដុល្លារ
លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ អគ្គនាយករដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា។ភ្នំពេញ៖ គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី៣០ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានទទួលប្រាក់តម្កល់ពីអ្នកដំណើរដែលជាជនជាតិបរទេសចូលមកកម្ពុជាបានជាង៩លានដុល្លារ។