ស្រូវអង្ករ

%e1%9e%a7%e1%9e%80%e1%9e%89%e1%9f%89%e1%9e%b6 %e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%84 %e1%9e%9f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9f%89%e1%9e%93
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករគ្រោងនាំចេញអង្ករជាង២០ម៉ឺនតោននៅដំណាច់ឆ្នាំ២០២០
លោកឧកញ៉ា សុង សារ៉ន ប្រធានក្រុមហ៊ុន Amru Rice និងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជារូបភាពពីហ្វេសប៊ុកលោកឧកញ៉ា សុង សារ៉នភ្នំពេញ៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាគ្រោងនឹងនាំចេញអង្ករជាង២០ម៉ឺនតោន នៅក្នុងរយៈពេល២ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ២០២០។ នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកឧកញ៉ា សុង
%e6%9f%ac%e4%b8%ad%e6%97%b6%e6%8a%a5 %e5%a4%a7%e7%b1%b3%e5%87%ba%e5%8f%a3 (1)
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឱ្យនាំចេញ«អង្ករស»ជាបណ្ដើរៗឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ឧសភា
ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋភិបាលអនុញ្ញាតឱ្យនាំចេញអង្ករសជាបណ្តើរៗឡើងវិញ តាមការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០តទៅ។ នេះបើតាមចំណារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទៅលើលិខិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា
%e6%9f%ac%e4%b8%ad%e6%97%b6%e6%8a%a5 %e5%a4%a7%e7%b1%b3%e5%87%ba%e5%8f%a3 (1)
ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបន្តកើនឡើង
ស្រូវកម្ពុជា។ភ្នំពេញ៖ ក្នុងរយៈពេលពីរខែដើមឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាបាននាំអង្ករចេញទៅកាន់ទីផ្សារបអន្តរជាតិ បានប្រមាណជិត១៤ម៉ឺនតោន។ចំនួននេះមានការកើនឡើងជាង ២២% បើធៀបទៅ ២ខែដើមឆ្នាំ