បឹង

141015118 3700045126710624 5815322252312678679 o
【វីដេអូ】សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ ពីមុនគេលុបបឹងបាន ហេតុអ្វីខ្ញុំលុបមិនបាន?
%e1%9e%94%e1%9e%b9%e1%9e%84%e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%98%e1%9f%84%e1%9e%80 1
គម្រោងលុបបឹងតាមោកជាច្រើនហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកហូតមកវិញ
បឹងតាមោកភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចកាត់យកដីបឹងតាមោកចំនួន ២០ហិកតា ពីលោក លន់ ហាក់ និងអ្នកស្រី ឈុន ចាន់ធី ត្រឡប់មកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញ។ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពេលនេះ
136141254 3820003201354921 8084262008890715680 o
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកហូតដី៣០ហិកតានៅបឹតតាមោកត្រឡប់មកវិញ
បឹងកប់ស្រូវភ្នំពេញ៖ការស្នើរសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតកាត់ផ្ទៃបឹងតាមោក(បឹងកប់ស្រូវ)ចំនួនប្រមាណ ៣០ហិកតា ត្រូវបានលោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានដកហូត និងលុបចោលនូវសំណើរគ្រោងលុបបំពេញបឹងតាមោក។ នេះបើតាមយោងតាមលិខិតលេខ០០១ ខន/០២១ សជណ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែមករា