ផលិតផលកសិកម្ម

Photo 2021 03 30 10 36 44 (2)
កម្ពុជានាំចេញផលិតផលកសិកម្មប្រមាណ៤៥ម៉ឺនតោនក្នុងដើមឆ្នាំ២០២១
ប្រភពរូបភាព៖ ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិសកម្មភ្នំពេញ៖ គិតក្នុងត្រីមាសទី១ដើមឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលកសិកម្មសរុបប្រមាណជាង៤៥ម៉ឺនតោន។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តរតនគីរី តាកែវ កំពត និងបាត់ដំបង
Photo 2020 12 03 09 44 41
កម្ពុជានាំចេញផលិតផលកសិកម្មជាង៥លានតោនក្នុង១១ខែដើមឆ្នាំនេះ
ប្រភពរូបភាព៖ ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម។ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងរយៈពេល១១ខែដើមឆ្នាំ២០២០នេះ លទ្ធផលនៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅក្រៅប្រទេស (ក្រៅពីអង្ករ) មានចំនួន ៥ ០៥៧ ១៨១,៥៤ តោន ដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រឹះភូតគាមអនាម័យជាតិ
20170630b
កម្ពុជានាំចេញផលិតផលកសិកម្មបានជាង៥,៨លានតោន គិតត្រឹម៩ខែដើមឆ្នាំ២០២០
ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មមានបរិមាណសរុបចំនួនជាង ៥,៨ លានតោន គិតក្នុងរយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២០។ តាមរយៈលទ្ធផលនៃការនាំចេញនេះ ក្រសួងបានពិនិត្យឃើញថាមានការកើនឡើងល្អប្រសើរបើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំមុន។