ស.ស.យ.ក

274228619 258364319792967 219985963502602387 n
កម្មវិធីសាបព្រោះគ្រាប់ពូជ និងរៀបចំវេទិកាស្ដីពីការ«រើសជំនាញសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា»
ភ្នំពេញ៖ កម្មវិធីសាបព្រោះគ្រាប់ពូជនៃស.ស.យ.ក. រាជធានីភ្នំពេញ និងរៀបចំវេទិកាយុវជនស្តីពីការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។ កម្មវិធីនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ចាប់ពីម៉ោង ១:៣០នាទីដល់ម៉ោង ៥:០០ តាមរយៈកម្មវិធី Zoom។កម្មវិធីសាបព្រោះគ្រាប់ពូជនៃ
969586 664843126864780 20950215 n
ស.ស.យ.ក ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ៤៨ កន្លែងលើជំនាញបោះពុម្ព និងរចនា
ភ្នំពេញ៖ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ផ្ដល់អាហារូបករណ៍៤៨ កន្លែង សម្រាប់សិក្សាលើកម្មវិធីពង្រឹងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម ៤.០ លើជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ពវត្ថុ3D និងការរចនា (3D Printing and Design)។បើតាមការប្រកាសរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា
Img 9626
ស.ស.យ.ក ប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរប័ណ្ណសមាជិក និង APP ជាផ្លូវការ
លោក ហ៊ុន​ ម៉ានី (រូបភាពដោយ៖ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា Union of Youth Federations of Cambodia)ភ្នំពេញ៖ ក្រុមគ្រួសារ ស.ស.យ.ក. (សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា Union of Youth Federations of Cambodia)