នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា

139978866 3527538023982448 7598271805339282665 n
អាជ្ញាធរ ឱ្យពលរដ្ឋប្រយ័ត្នចាញ់់បោកការឈ្នះរង្វាន់តាមបណ្ដាញសង្គម
ភ្នំពេញ៖ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា បានជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋកុំឱ្យមានការចាញ់បោក ឬជឿតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ថាឈ្នះរង្វាន់នេះរង្វាន់នោះ ដោយហេតុផលទាំងនោះជាការបោកប្រាស់ទេ។បើតាមនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា បានឱ្យដឹងថា
Tiktok on an iphone screen
អាជ្ញាធរអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ន ចៀសវាងទាញកម្មវិធីមិនមានក្នុងPlay Store ឬ App Store
ភ្នំពេញ៖​ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា បានចេញសេចក្ដីណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ចៀសវាងធ្វើការទាញយកកម្មវិធីមកប្រើប្រាស់ដែលមិនមាននៅក្នុង Play Store ឬ App Store ព្រោះមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើកម្មវិធីទាំងនោះជាកម្មវិធីពិតប្រាកដ