សាលា

109333 6
រដ្ឋាភិបាល«បិទសាលារៀន»នៅភ្នំពេញ និង ខេត្តកណ្តាល ២សប្តាហ៍
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅល្ងាចថ្ងៃទី ២២ កុម្ភៈនេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល ០២ សប្តាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល។ការសម្រេចផ្អាកនេះ
66
សមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាស្នើឱ្យ«បើកសាលារៀនឯកជន»ឡើងវិញនៅខែសីហា ឬកញ្ញា
កិច្ចប្រជុំរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ភ្នំពេញ៖អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធាន សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងជាប្រធានសម្របសម្រួលក្រុមការងារទាំង១៣ ផ្នែកឯកជន នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន បានធ្វើជាប្រធានអង្គប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពី