ក្រសួងប្រៃសណីយ៍

274159885 325786099601503 5475279771495478352 n
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ប្រកាសដាក់កម្មវិធី«វាស់ស្ទង់ល្បឿនអ៊ីនធឺណេត»
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍នឹងទូរគមនាគមន៍ (គ.ប.ទ.) នៅថ្ងៃទី ១៧ កុម្ភៈ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់អោយដំណើរការកម្មវិធីវាស់ស្ទង់ល្បឿនអ៉ីនធឺណេត (MPTC Speed Test)។ កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បី ការពារសិទ្ធនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់
Hqdefault
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍កំពុងពន្លឿនអនុវត្តលេខកូដរួម ក្រោយពលរដ្ឋត្អូញត្អែរកាត់លុយទូរស័ព្ទគ្មានមូលហេតុ
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ជំរុញឱ្យនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (TRC) សហការជាមួយប្រតិបត្តិករទូរសព្ទចល័តទាំងអស់ ពន្លឿនការអនុវត្តលេខកូដរួមមួយ ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាចពិនិត្យ និងផ្តាច់រាល់សេវាកម្មបន្ថែម ដែលបានភ្ជាប់ចៀសវាងការ