ក្រសួងយុត្តិធម៌

Acu and ministy
ACU និងក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់ដៃគ្នាដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿង
ជំនួបការងាររវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(ACU) ជាមួយនិងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌។ភ្នំពេញ៖ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា(ACU) បានសហការគ្នាជាមួយនិងក្រសួងយុត្តិធម៌ ដើម្បីដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត។
Photo 2020 03 26 00 37 05
ក្រសួងយុត្តិធម៌៖ច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរៀបចំឡើងដើម្បីការពារជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូល
លោក ជិន ម៉ាលីន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ភ្នំពេញ៖ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក ជិន ម៉ាលីន នៅថ្ងៃទី២២ មេសានេះ បានថ្លែងថា ច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នគឺ ធ្វើឡើងមិនមែនដើម្បីរំលោភបំពានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ដូចការចោទប្រកាន់របស់ជនមួយចំនួនតូចនោះទេ