អាហារូបករណ៍ចិន

Photo 2022 04 27 11 41 22
ចិនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ០៨កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជា
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ បានជូនដំណឹងថា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣នេះ មន្ទីរអប់រំ នៃតំបន់ស្វយ័តជនជាតិជាំងក្វាងស៊ី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ០៨កន្លែង ដល់សិស្ស និស្សិត មន្ត្រីរាជការកម្ពុជា ដើម្បីទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា
275856669 283839040578828 3110725224287920297 n
ចិនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតដល់និស្សិតកម្ពុជា
ភ្នំពេញ៖ កម្មវិធីសាបព្រោះគ្រាប់ពូជ នាថ្ងៃទី១៤ មីនានេះ បានជូនដំណឹងអំពីការផ្ដល់អាហារូបករណ័ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត លើផ្នែកឱសថសាស្ត្រ ដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រប្រទេសចិន ទីក្រុណានជីង ខេត្តជាំងស៊ូ។- ជំហានទី១ ដាក់ពាក្យលើ CSC
Scholar
ចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន
ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ាន-ចិន (ASEAN-China Yong Leasders Scholarship-ACYLS) នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួន១០កន្លែង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន៥០កន្លែង និងថ្នាក់ស្រាវជ្រាវរយៈពេលខ្លីចំនួន៥០កន្លែង
Photo 2020 03 16 23 20 57
ចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ១០កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជា
ភ្នំពេញ៖ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន១០កន្លែង ដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ស៊ុនយ៉ាតសេន(Sun Yat-sen University, SYSU) នៅទីក្រុងក្វាងចូវ ប្រទេសចិនដល់និស្សិតកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០។