កាស៊ីណូ

Photo 2021 10 01 11 36 00
បុគ្គលិកកាស៊ីណូដឹសេនជូរី៖ពួកគេទទួលបានការមើលថែឡើងវិញ ក្រោយប្រកាសសុំការអន្តរាគមន៍
សកម្មភាពបុគ្គលិក ដែលសម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ នៅកាស៊ីណូដឺសេនជូរី។ភ្នំពេញ៖ បុគ្គលិកកាស៊ីណូ ដឹសេនជូរី ដែលវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៤៣៧នាក់ ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យឡើងវិញហើយ ក្រោយពីពួកគេផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្វែងរកការអន្តរាគមន៍
Photo 2021 10 01 11 15 42
ខេត្តព្រះសីហនុ៖អ្នកជំងឺកូវីដនៅកាស៊ីណូ«ដឹសេនជូរី»ទទួលការព្យាបាលដិតដល់
ព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញលិខិតបំភ្លឺមួយ ថាអ្នកជំងឺកូវីដ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅកាស៊ីណូ ដឹសេនជូរី បានទទួលការព្យាបាលដិតដល់ពីសំណាក់គ្រូពេទ្យ។ ការអះអាងនេះ បន្ទាប់ពីមានអ្នកជំងឺមួយចំនួនបាន ចោទប្រកាន់មកលើអាជ្ញាធរខុសពីការពិត។ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
%e9%87%91%e7%95%8c%e5%a8%b1%e4%b9%90%e5%9f%8e%e6%98%af%e9%87%91%e8%be%b9%e5%94%af%e4%b8%80%e5%90%88%e6%b3%95%e7%bb%8f%e8%90%a5%e7%9a%84%e8%b5%8c%e5%9c%ba%e3%80%82
កាស៊ីណូ«ណាហ្គាវើលដ៍»នឹងបើកអាជីវកម្មនៅថ្ងៃទី៨កក្កដាខាងមុខនេះ
កាស៊ីណូ«ណាហ្គាវើលដ៍»ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនណាហ្គាខប (Naga Corp) បានប្រកាសថា ខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនារួចហើយ ដោយក្រសួងយល់ព្រមឱ្យNaga បើកអាជីវកម្មទទួលអ្នកលេងល្បែង VIP និង
Casino
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជូនដំណឹងឱ្យម្ចាស់ «កាស៊ីណូ» បញ្ចប់សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី១ មេសា