ពន្ធដារ​

138211056 1827590487395790 1875718168718619404 o
កម្ពុជាប្រមូលចំណូល«ពន្ធ-អាករ»បានជិត៣ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២០
ឯកឧត្តម គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃប្រទេសកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា រយៈពេល១២ខែ ឆ្នាំ២០២០
96108879 2969424729816127 2424664018191908864 o
ចំណូលពន្ធដារប្រមូលបាន៩៤.៦៣%ជាទឹកប្រាក់២,៦៩៧លានដុល្លារ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឯកឧត្តម គង់ វិបុល(រូបភាព អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ)ភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលពន្ធបាន៩៤.៦៣% សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ បើទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលពីការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ក្ដី។ ចំណូលនៃការប្រមូលពន្ធនេះ
118475523 3267527610005836 3718631153092046884 o
រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមយកពន្ធលើចំណូលដែលបានពីការលក់«អចលនទ្រព្យ»នៅដើមឆ្នាំ២០២១
ឯកឧត្តម គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តការប្រមូលពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពីការលក់ឬផ្ទេរអចលនទ្រព្យ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ ចំពោះការប្រមូលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញមូលធននេះ
Unnamed
ពន្ធដារការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០
Chen
ចិនកាត់បន្ថយ«ពន្ធដារនិងបញ្ចុះថ្លៃសេវា»ដល់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូចនិងមធ្យម និងអ្នករកស៊ីឯកជន
ចិន៖ របាយការណ៍ការងាររដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកជូនមហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនពិភាក្សាបានបង្ហាញថា ឆ្នាំនេះ ប្រទេសចិននឹងបន្តបង្កើនកម្រិតកាត់បន្ថយពន្ធដារនិងបញ្ចុះថ្លៃសេវា ពង្រឹងគោលនយោបាយជាដំណាក់កាល