សាសនា

Monks at national buddhist studies
អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ អនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានពុទ្ធិកសិក្សាគ្រប់កម្រិតបង្រៀននិងរៀនផ្ទាល់
ព្រះសង្ឃនៅពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ថ្ងៃប្រឡងនៅថ្ងៃទី២១ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០។ រូបភាព៖ អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ ប្រកាសបើកដំណើរការបង្រៀន និងរៀនដោយផ្ទាល់ឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា
Press4
ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឱ្យបិទបណ្តោះអាសន្ននូវការជួបជុំគ្រប់បែបសាសនា
ភ្នំពេញ៖ យោយតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងដល់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា និងឯកឧត្តម លោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្ត