វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9f%81%e1%9e%85%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%87%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%91%e1%9e%b8%e1%9f%a0%e1%9f%a9%e1%9e%80%e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%80%e1%9e%8a%e1%9e%b6
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដូសទី៣
សម្តេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ(ZOOM) នៅថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ (រូបភាព៖​ @សហការី)ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩
%e1%9e%9c%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b%e1%9e%9f%e1%9e%b6%e1%9f%86%e1%9e%84%e1%9e%85%e1%9e%b7%e1%9e%93
WHO៖ វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិងស៊ីណូវាក់ដល់ដំណាក់កាលវាយតម្លៃចុងក្រោយ
ចិន៖ វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហ្វាម និងស៊ីណូវាក់ កំពុងទទួលការវាយតម្លៃដំណាក់កាលចុងបំផុតនៃការអនុញ្ញាតិឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងភាពបន្ទាន់ បន្ទាប់ពីទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩បង្ហាញថាប្រសិទ្ធភាពបង្ការការពារនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង២
%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b
ក្រុមហ៊ុនSinopharmរបស់ចិនអាចនឹងផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ចំនួន១ពាន់លានដូសក្នុងឆ្នាំ២០២១
រូបភាព៖ វិទ្យុចិន​ (Cri ccfr)ចិន៖ តាមការឧទ្ទេសនាមឱ្យដឹងថា ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Sinopharm របស់ប្រទេសចិនបានផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ជិត ១០០ លានដូស តាមការប៉ាន់ប្រមាណអាចនឹងផលិត ១០០០ លានដូសក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ។បច្ចុប្បន្ននេះ
95695004 2611992719042397 4797238797571981312 o
វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩របស់ចិនចំនួន ០៥ប្រភេទកំពុងធ្វើតេស្តលើមនុស្ស
ចិន៖ចិនមានវ៉ាក់សាំង ០៥ប្រភេទ សម្រាប់ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-១៩ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើតេស្តលើមនុស្ស ហើយចិនត្រូវបានរំពឹងថា នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ វ៉ាក់សាំងទាំង ០៥ប្រភេទនេះនឹងអាចសម្រេចការធ្វើតេស្តលើមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលទីពីរជាបន្តបន្ទាប់ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត