ករណីកូវីដ

Photo 2021 04 03 14.33.56
ស្រ្តីជាអ្នកជំងឺកូវីដម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទទួលមរណភាព
កំពង់ឆ្នាំង៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា នេះ បានប្រកាសអំពីស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ ០១នាក់ បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅល្ងាចម៉ោង០៤ និង១៥នាទី។រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
Photo 2021 04 03 14.33.56
កម្មការិនីម្នាក់នៅ«ខេត្តកំពង់ស្ពឺ»វ័យ៣០ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩
កំពង់ស្ពឺ៖ យោងតាមលិខិតមរណភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានឱ្យដឹងថា កម្មការិនីជនជាតិខ្មែរមួយរូប មានអាយុ ៣០ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ យប់ម៉ោង៩