ជនបរទេស

%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%9c%e1%9f%81%e1%9e%9f%e1%9e%93%e1%9f%8d
«ជនបរទេស»ជាង២ពាន់នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាខណៈជាង២ពាន់នាក់ទៀតត្រៀមបណ្តេញចេញ
រូបភាពបណ្តេញចេញជនបរទេសកន្លងទៅ។ភ្នំពេញ៖ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មាន«ជនបរទេស»ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ សរុបចំនួន ២.២៤៦នាក់។ក្នុងចំណោមជាង២ពាន់នាក់នោះច្រើនជាងគេ គឺជាជនជាតិវៀតណាម ចិន និង
Photo 2020 08 27 11 22 03
ជនជាតិបរទេសចំនួនជិត២ម៉ឺននាក់កំពុងរស់និងប្រកបអាជីវកម្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
លោក ជួន ណារិន្ទ ស្នងការខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ៖ ជនជាតិបរទេសចំនួនជិត២ម៉ឺននាក់កំពុងរស់និងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ ក្នុងនោះសង្គេតឃើញថាវត្តមានជនជាតិចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឈរលើលំដាប់លេខ១ បន្ទាប់មកឥណ្ឌូនេស៊ី និងជនជាតិចម្រុះផ្សេងទៀត។
Photo 2020 07 03 09 10 34
ក្រសួងសុខាភិបាលទទួលប្រាក់តម្កល់ពីអ្នកដំណើរបរទេសជាង៩លានដុល្លារ
លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ អគ្គនាយករដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា។ភ្នំពេញ៖ គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី៣០ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានទទួលប្រាក់តម្កល់ពីអ្នកដំណើរដែលជាជនជាតិបរទេសចូលមកកម្ពុជាបានជាង៩លានដុល្លារ។