លាងលុយ

140352509 2861257767486226 361364082353144210 o
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឱ្យមន្ត្រីកុំទន់ជ្រាយចំពោះ «លាង​លុយកខ្វក់»
 សម្ដេចស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ភ្នំពេញ ៖ សម្ដេចស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីពិនិត្យភាក្សាសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំ
Photo 2020 06 16 11 17 20
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុម័តជាផ្លូវការលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំង«ការលាងលុយកខ្វក់»
សម័យប្រជុំលើកទី៥ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤នាថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ឬការលាងលុយកខ្វក់ ត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៦ មិថុនានេះ