សាំង

Petrol
«សាំង»ផ្តើមឡើងថ្លៃដល់៣,០០០រៀលក្នុង១លីត្រតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា
ភ្នំពេញ៖សាំងឡើងថ្លៃដល់៣,០០០រៀលក្នុង១លីត្រតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ និងម៉ាស៊ូតលក់ ក្នុងតម្លៃ ២,៧០០រៀលក្នុង១លីត្រ។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័តភមានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដានេះ៕
Images
សាំងធម្មតា បន្តធ្លាក់ថ្លៃមកត្រឹម ២២៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ
5aec0b86b2714 1525418880 large
តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាធ្លាក់ចុះត្រឹមជាង ២ពាន់រៀល ក្នុងមួយលីត្រ
ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន និងដោយមានការរួមចំណែកពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា សម្ដេចហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចំនួន ៤សេនដុល្លារក្នុង/លីត្រ។