ពិព័រណ៍ការងារ

308905708 403223488655682 8369397922912219142 %e2%80%8b
ក្រុមហ៊ុនធំៗជាង១៥០នឹងនាំមកនូវឱកាសការងារជាង២ម៉ឺនកន្លែង
ភ្នំពេញ៖ ពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិដែលជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ការងារដ៏ធំជាងគេប្រចាំឆ្នាំ នឹងតរឡប់មកវិញ នៅចុងខែតុលា ២០២២នេះ។ ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនធំៗជាង ១៥០ នឹងនាំមកនូវឱកាសការងារជាង ២ ម៉ឺនកន្លែង។ពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិ នឹងប្រព្រឹត្តនៅអគារពិព័រណ៍កោះពេជ្រ រយៈពេលពីរថ្ងៃ
275855084 5069981999735229 527435010624737316 n
CJCC នឹងរៀបចំពិព័រណ៍ការងារអនឡាននៅថ្ងៃទី២៦-២៧
ភ្នំពេញ៖ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រត្តិបត្តការកម្ពុជា‍-ជប៉ុន (CJCC) នឹងរៀបចំពិព័រណ៍ការងារអនឡាន២០២២ តាមរយៈកម្មវិធី ZOOM និង Facebook Live។ ពិព័រណ៍ការងារនេះ នឹងប្រព្តឹត្តទៅនូវថ្ងៃទី២៦-២៧ មីនា ចាប់ពីម៉ោង ៨:៣០-១១:៣០ព្រឹក។តាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីនេះ