ចូលឆ្នាំ

Photo 2020 07 14 08 13 01
សម្តេចហ៊ុន សែន៖រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឱ្យឈប់សម្រាកសងបុណ្យចូលឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ២១ ខែសីហា
ព្រៃវែង៖ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រកាសបញ្ជាក់ជាថ្មីថា រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យឈប់សម្រាកសងបុណ្យចូលឆ្នាំរយៈពេល៥ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ការថ្លែងរបស់សម្តេច ហ៊ុន សែន
%e1%9f%a4
ខេត្តកណ្ដាលសម្រេចមិនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អបអរបុណ្យចូលឆ្នាំ
កណ្ដាល៖ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល ដែលស៊ីស៊ីថាមស៍ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២០ មីនានេះ បានសម្រេចមិនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរ បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ២០២០ឡើយ។កាលមិនរៀបចំ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នូវការចម្លងជាបន្ទាន់នូវការចម្លង និងការឆ្លងការរីករាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ១៩។