ឱកាសការងារ

242389063 1533724633638237 593607366925969763 n
ក្រុមហ៊ុន៤វិនិយោគបង្កើតរោងចក្រនៅខេត្តព្រះសីហនុ និងប៉ោយប៉ែតផ្តល់ការងារចំនួន៥៤០កន្លែង
ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនចំនួន៤ បានបោះទុនវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន៤ទីតាំង ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ និងក្រុងប៉ោយប៉ែត នឹងផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ៥៤០កន្លែង។ក្រុមហ៊ុនទាំង៤នោះបានទទួល ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
136447299 1362333547444014 8021604163843382002 o
ក្រុមហ៊ុនចំនួន៣ទៀតទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជាដែលបង្កើតការងារជាង ១២៨២កន្លែង
ភ្នំពេញ៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរ ដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន០៣ ដែលអាចបង្កើតឱកាសការងារជូនប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ ១២៨២ កន្លែងលើទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល។យោងតាមសំណើសុំវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន