ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

7
២០២១៖ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសម្រេចមិនរើសមន្ត្រីគយពីខាងក្រៅ ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយ
កិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ជាមន្ត្រីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសម្រេចថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ សម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីគយ
33574 768x511
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៖ប្រាក់ខែលើសពី៣២៥ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅទើបត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសឱ្យដឹងថា ប្រាក់ខែស្មើ ឫក្រោម១លាន៣០ម៉ឺនរៀល ឫ ប្រមាណជា៣២៥ដុល្លារអាមេរិក គឺរដ្ឋមិនយកពន្ធនោះទេ។ ក៏ប៉ុន្តែលើសពីចំនួនប្រាក់ខែនេះ គឺត្រូវបង់ពន្ធតាមការកំណត់របស់រដ្ឋ។