សម្តេច ស ខេន

90109454 2598115837133755 5913582492375318528 o
សម្តេច ស ខេង៖ "ក្រសួងពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យពលករ"
ភ្នំពេញ៖ សម្តេច ស ខេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី២៤ មីនានេះ បានថ្លែងថា នៅពេលពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ បានសម្រុកចូលស្រុកវិញ ដែលជាហានិភ័យ ហើយក្រសួងពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យ
89437141 2591430591135613 968649407400509440 o
សម្តេច ស ខេង៖ “ប៉ូលីសស្រុកខ្មែរជាប៉ូលីស ដែលគោរព និង ខ្លាចពលរដ្ឋ”
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្តេច ស ខេង ថ្លែងនៅព្រៃវែង នៅថ្ងៃទី១២ មីនា ឆ្នាំ២០២០។ភ្នពេញ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្តេច ស ខេង បានលើកឡើងថា ប៉ូលីសស្រុកខ្មែរជាប៉ូលីស ដែលគោរពប្រជាពលរដ្ឋ ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋ តែបើជាប៉ូលីសត្រឹមត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈ ដាច់ខាត