ការអាន

Photo 2021 11 01 16 03 59
អ្នកជំនាញ៖ ឪពុកម្ដាយគួរបង្កើតទម្លាប់អានសៀវភៅជាមួយកូន ជាជាងឱ្យកូនចុចទូរសព្ទ
វាគ្មិនទាំង៤រូប ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាតាមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថល ក្រោមប្រធានបទ ការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយ និងកុមារតាមរយៈការអាន កាលពីថ្ងៃទី០១ វិច្ឆិកា។ ភ្នំពេញ៖ ប្រសិនបើអាណាព្យាបាលទាំងឡាយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតទម្លាប់អានសៀវភៅជាមួយទេ
12791092 10154075805859665 7208329123660075291 n
លោកបណ្ឌិត វង្ស មេង៖ ប្រាប់ពីវិធីសាស្រ្តអានសៀវភៅឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព
លោកសាស្រ្តាចារ្យ វង្ស មេង អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យកម្ពុជា។ ភ្នំពេញ៖ ការអានជាវិធីក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងសម្រាប់ មនុស្សទូទៅ ហើយបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជា មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។នេះយោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិត