កាល់ម៉ែត

That 0198
បុគ្គលិក«មន្ទីរពេទ្យកាស់ម៉ែត»ម្នាក់វិជ្ជមានកូវីដ-១៩
ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២៥នាក់ទៀត ដែលបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ម្សិលមិញ។ក្នុងចំណោម២៥នាក់ដែលរកឃើញថា វិជ្ជមានកូវីដ-១៩
Hqdefault
មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបំភ្លឺពីស្ថានភាពមន្ទីរពេទ្យ ក្រោយការផ្សាយថា«ផ្ទុះជំងឺកូវីដ»
សូមអានសារទាំងស្រុងរបស់មន្ទីរពេទ្យដូចតទៅ៖ក្រុមការងារប្រយុទ្ធ និងបង្ការជំងឺ Covid-19 មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត សូមច្រានចោលនូវព័ត៌មានជាសារសំលេង ផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធនានាមួយចំនួន ដែលផ្សាយលើសពីការពិត ដោយលើកឡើងថាមានការផ្ទុះជំងឺ Covid-19