ខេត្តកណ្ដាល

236572991 398461808547788 2634937601150454232 n
ខេត្តកណ្ដាល ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដជូនពលរដ្ឋបាន៩៨.៤៧%
ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាល។រូបភាព៖ អភិបាលខេត្តកណ្ដាល កណ្ដាល៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៦ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ ខេត្តកណ្ដាល សម្រេចការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនពលរដ្ឋដែលមានអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង បានចំនួន៩៨.៤៧% នៃផែនការសរុប ៨៦៥,៩១៥ នាក់។បើតាម ឯកឧត្តម
155341537 3595011010627112 8348579669743103417 n
ខេត្តកណ្តាលរកឃើញ«អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី»ចំនួន៧៣នាក់
រូបតំណាងកណ្តាល៖ ខេត្តកណ្តាល បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧៣នាក់ ដែលសុទ្ធតែជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈមានជនជាតិចម្រុះដូចជា ខ្មែរ ចិន វៀតណាម និងថៃ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា