និស្សិតខ្មែរ

2
យុវជនមួយក្រុមបង្កើតដ្រូនមានមនុស្សជិះ ហើយថ្ងៃខាងមុខនឹងវិវត្តន៍ទៅជាតាក់ស៊ីដ្រូន
និស្សិត ឡុញ វណ្ណសិដ្ឋ  រៀនឆ្នាំទីបួន នៃសាកលវិទ្យាល័យ NPIC ។ភ្នំពេញ៖ ជាកូនកសិករមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និស្សិត ឡុញ វណ្ណសិដ្ឋ និងមិត្តរួមក្រុមបានបង្កើតដ្រូនដែលមានមនុស្សជិះបាន ដើម្បីដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ផ្សេងៗ ដោយថ្ងៃខាងមុននឹងវិវត្តន៍ទៅជាតាក់ស៊ីដ្រូន
13873199 10205144690735662 8684907759950718953 n
សមាគមនិស្សិតខ្មែរប្រចាំចិន អរគុណរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតខ្មែរចាក់វ៉ាក់សាំំងកូវីដ១៩
លោក អ៊ុំ វុទ្ធទី ប្រធានកិត្តិយសសមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ស.ន.ក.ច.) (រូបភាព ហ្វេសប៊ុក លោក វុទ្ធទី) ភ្នំពេញ៖ សមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានសម្ដែងការអរគុណនិងសប្បាយចិត្ត
154475857 3789214604460342 873574236375226343 n
រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតខ្មែរដែលទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង
រូបតំណាង( ក្រុមនិស្សិតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស) ភ្នំពេញ៖រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសសម្តេចអនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតខ្មែរដែលគ្រោងចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩។រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់អាទិភាពឱ្យនិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ដែលទៅរៀននៅក្រៅប្រទេស