ពាណិជ្ជកម្ម

7
ក្រុមហ៊ុនMorgan Groupផ្កាយរះនៅភ្នំពេញឈ្នះរង្វាន់៩ ក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់PropertyGuru Awards
ភ្នំពេញ៖ នៅល្ងាចថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ កម្មវីធីពានរង្វាន់អាស៊ី Property guru លើកទី 5 បានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង។ ក្នុងនោះគម្រោងMorgan Enmaison និងMorgan tower នៃក្រុមហ៊ុន Morgan Group លេចធ្លោជាងគេទទួលបាននៅពានរង្វាន់៖……ពីProperty Guru
Aaa
ខេត្តគោលដៅចំនួន១៨នៅកម្ពុជានឹងមាន«ចង្កោមកសិករផលិតបន្លែសុវត្ថិភាព»
ប្រភពរូបភាព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មភ្នំពេញ៖ កម្ពុជាគ្រោងនឹងប្រតិបត្តិគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច ដែលបង្កើតចង្កោមកសិករផលិតបន្លែសុវត្ថិភាពនៅតាមខេត្តគោលដៅចំនួន១៨ដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យបន្លែ។ គម្រោងប្រតិបត្តិការនៅ១៨ខេត្ត