ផ្សារដើមគ

98272833 127211155639593 9041248308059701248 n
អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង«ចំណតរថយន្តផ្សារដើមគ​»សូមតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួន
«​អ្នករត់រថយន្តឈ្នួល»ទាំងអស់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាមួយអ្នកប្រមូលសេវាថ្លៃសំរាមប្រចាំថ្ងៃពីអ្នករត់រថយន្តឈ្នួលខាងលើ ឬមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែង ទីស្នាក់ការ «ចំណតរថយន្តផ្សារដើមគ​» ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ មេសា ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក
Photo 2021 04 09 14.48.41
​អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង«ផ្សារដើមគ​»នៅថ្ងៃទី២មេសាគួរទៅធ្វើតេស្តរកកូវីដ
ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជាអ្នកលក់ដូរ និងអ្នកដើរផ្សារទៅ«ផ្សារដើមគ»​ នៅថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ គួរតែឆាប់ទៅធ្វើតេស្តសុខភាពរកមេរោគកូវីដ-១៩ ជាបន្ទាន់ ព្រោះជាទីតាំងដែលអ្នក​ជំងឺកូវីដ-១៩ បានទៅដើរទៅទិញបន្លែ ត្រី និងសាច់ នៅ«ផ្សារដើមគ» រាជធានីភ្នំពេញ។ ភ្នំពេញ៖